Sorry, u moet Javascript inschakelen om deze website te bezoeken.
Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Bescherming in Windows 10 (vanaf 1709)

Uitgebreider beveiligd na de Fall Creators Update.Windows 10 - Veiligheid

Onverlaten proberen op allerlei manieren zich toegang te verschaffen tot jouw digitale gegevens. Denk daarbij aan virussen, phishing en het ongeoorloofd gebruik maken van achterdeurtjes (exploits) die zich in software bevinden. Er zijn voortdurend wetenschappers, ethische hackers en criminelen op zoek naar de zwakke plekken. Vinden die laatsten een zwakke plek dan wordt dat uitgebuit. Aan de makers van antimalwareproducten de zware taak om de onverlaten een stap voor te zijn. Een bijgewerkte virusscanner alléén is onvoldoende. Naast het gebruik van een virusscanner is er de noodzaak van het regelmatig updaten van de producten en het maken van een versleutelde back-up op een veilige plek.

Microsoft helpt ons, de gebruikers, via de beveiliging van Defender en het uitgeven van regelmatige updates, steeds beter bij het beschermen van onze digitale eigendommen.

Met de komst van de herfstupdate van Windows 10, de 1709-versie, is de basisveiligheid in Windows 10 toegenomen. Er zijn functies toegevoegd die de veiligheid verhogen. Alleen zul je die wel eerst moeten vinden. Veel daarvan is aanwezig in de interface van Windows Defender. Die interface is voor sommigen helaas moeilijk te vinden. Daarnaast zijn er ook aanvullende beveiligingen, waarvoor je nog dieper in Windows moet duiken.

Windows Defender is niet meer het basale antivirusprogramma dat het eerder was. Het wordt meer en meer volwassen. Het kan nog steeds niet de strijd aan met commerciële antivirusoplossingen. Echter, wanneer je naast Defender ook nog een second opinionscanner, zoals HitManPro of MBAM, de pc wekelijks laat scannen, dan ben je voor normaal gebruik redelijk beveiligd en wordt je pc niet nodeloos vertraagd door een zware beveiliging. Een hotelportier passeer je immers ook sneller dan de beveiliging op Schiphol.

1    EXTRA IN WINDOWS 10

In Windows 10 (vanaf versie 1709) vinden we nieuwe mogelijkheden ter bescherming  tegen malware. De mogelijkheid ‘Beschermde mappen’ wordt in het artikel uitgebreid belicht. Ook aan Exploit-bescherming besteed ik meer aandacht, omdat die ook via de interface van het Windows Defender-beveiligingscentrum in te stellen is. De andere beveiligingen, die alleen met Groepsbeleid  of de PowerShell in te stellen zijn, zal ik beknopter beschrijven en bronnen aangeven waar meer informatie te vinden is. De voetnoten verwijzen naar de Engelstalige uitleg. Bedenk dat Groepsbeleid (GPedit.msc) alleen werkt in de Pro- en Enterprise-versie van Windows 10. De PowerShell werkt ook in de Homeversie.

 1. Beschermde mappen
  Dit wordt door Microsoft ‘Controlled folder access’ genoemd. Wanneer die functie goed is ingesteld, beschermt ze belangrijke mappen met eigen data tegen gijzelsoftware, ook wel Ransomware genoemd. Het wijzigen en verwijderen van de inhoud in die mappen wordt beperkt tot vooraf gedefinieerde programma’s en processen. Welke mappen en programma’s dat betreft, is zelf in te stellen.
 2. Exploit protection
  Deze functie beschermt Windows tegen specifieke aanvalstechnieken die gericht zijn op het misbruiken van beveiligingslekken. Vroeger moest je die instellen met de apart te installeren tool EMET. Nu is het een standaard ingeschakeld onderdeel van Windows Defender. De standaardinstellingen zijn voor de meeste gebruikers afdoende.
 3. Attack Surface Reduction
  Met ASR wordt het risico van aanvallen op de beveiliging beperkt. Het is een vorm van beoordeling van het gedrag van programma’s volgens zeven regels. Is een programma verdacht, dan wordt het geblokkeerd. ASR is een effectieve beveiliging tegen bijvoorbeeld Crypto-miners. Tevens is dit een belangrijke beveiliging tegen het uitvoeren van programmacode vanuit mailprogramma’s. Het blokkeert naast .exe-bestanden ook scripts zoals .vbs en javascript. Komen deze bestanden vanaf een andere bron, dan zijn ze gewoon uitvoerbaar.
  ASR is niet standaard actief en niet via de interface van Defender te activeren. Wens je het in te schakelen dan kan dat alleen via lokaal Groepsbeleid (GPedit.msc) of met behulp van de PowerShell. Er zijn zeven verschillende regels die je kunt instellen. In de documentatie staat beschreven welke dat zijn. Mocht je het uitvoeren van code vanuit e-mailbijlagen willen blokkeren, dan voer je het volgende PowerShell-commando (alles op één regel) uit:

  Set-MpPreference -AttackSurfaceReductionRules_Ids
    BE9BA2D9-53EA-4CDC-84E5-9B1EEEE46550
    -AttackSurfaceReductionRules_Actions Enabled


  Voor de andere zes regels of het gebruik van Groepsbeleid, raadpleeg je de documentatie.
  Wil je meer dan één regel aanpassen, zet dan de GUID’s (de nummerreeks) en het schakelcommando (Enable, Disable, Auditmode), door komma’s gescheiden in hetzelfde commando.
  Het is wijs om voorafgaande aan een wijziging  te kijken hoe ASR staat ingesteld, dat kan met het PowerShell-commando:

  Get-MpPreference


  Controleer met dit commando na afloop ook of het gewenste effect bereikt is.
  Het commando:

  Set-MpPreference -AttackSurfaceReductionRules_Ids <rule ID 1>,<rule ID 2>,<rule ID 3>,<rule ID 4>
    -AttackSurfaceReductionRules_Actions Enabled, Enabled, Disabled, AuditMode


  zet de eerste twee regels aan, de derde wordt uitgezet en de vierde wordt in monitormodus geplaatst.

 4. Netwerkbeveiliging
  Netwerkbeveiliging is een Windows-driver die onderdeel van de kernel uitmaakt en al het uitgaande verkeer beveiligt. De beveiliging werkt analoog aan de safe-browsing-beveiliging in een aantal browsers. Deze tool werkt dieper in het systeem en voor al het internetverkeer. Deze tool voorkomt, op basis van een zwarte lijst in de Microsoft-cloud, dat programma’s contact opnemen met gevaarlijke hosts. Informatie over inschakelen en configureren.  Met de PowerShell schakel je het met het volgende commando in:
  Set-MpPreference -EnableNetworkProtection Enabled


  Ook hier heb je de schakelopties: Enabled, Disabled en Auditmode.
  Wil je de effecten van de instellingen testen dan is daar een website voor. Deze beveiliging is overigens volledig afhankelijk van de lijsten die door Microsoft worden onderhouden.

2    BESCHERMDE MAPPEN

Beschermde mapDe bediening van beschermde mappen zit diep verstopt in de Windows Defender interface. Deze geeft een extra laag van bescherming wanneer programma’s wijzigingen trachten aan te brengen in je persoonlijke gegevens, zoals Documenten, Afbeeldingen, je Bureaublad en alle andere mappen die je wenst te beschermen. In beginsel kan elk programma of ander proces alles aanpassen in die mappen. Wanneer je Controlled folder access inschakelt mogen alleen programma’s die een Microsoft goed-stempel hebben, wijzigingen in deze mappen aanbrengen. Daarnaast kun je zelf programma’s aanmerken als veilig. Ongewenste software, waaronder Ransomware, wordt het zo onmogelijk gemaakt om ongewenste veranderingen aan te brengen.
Controlled folder access beschermt je dus niet tegen het ongewenst inzien en kopiëren van je bestanden. Wanneer er Malware op je systeem actief is, kan dat je bestanden wel downloaden en elders opslaan; het is alleen niet in staat om bestanden te wijzigen of te verwijderen.

2.1    HOE ZET JE HET AAN?

Defenden opstarten via intoetsen: Win+def Hiertoe open je het Windows Defender-beveiligingscentrum door op de Windowstoets De Windows toets te drukken/klikken > Tik dan: ‘def’ (Dus <Win+’def’>) en start het Windows Defender-beveiligingscentrum.
Klik op het schildvormige icoon (Virus- en bedreigingsbeveiliging) in de zijbalk van Windows Defender-beveiligingscentrum > klik op ‘Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging
Windows defender beveiligingscentrum - Schild
Blader nu naar beneden en zet het schuifje bij ‘Controlled folder access’ op aan. Geef toestemming op de vraag van Gebruikersaccountbeheer. Mocht je deze optie niet zien, dan heb je de upgrade naar versie 1709 nog niet. Het is een omslachtige manier om er te komen. Helaas heb ik nog geen snellere manier kunnen vinden.
Defender - Controlled Folder Access
Na het aanzetten van Controlled folder access kun je klikken op ‘Beschermde mappen’ om de mappen te selecteren die je wenst te beschermen.

Standaard worden de Windows-systeemmappen, de openbare mappen en gebruikersmappen beschermd. Dat zijn Documenten, Afbeeldingen, Muziek, Video’s, Bureaublad en Favorieten onder de gebruikersmap. Dit zijn vaste mappen die je niet kunt verwijderen. Mocht je net als ik ook waardevolle data op een andere plek willen beschermen, dan kun je dat doen door op de knop [+] ‘Een beveiligde map toevoegen’ te klikken en dan de te beveiligen map toe te voegen. Zo beveilig je alle waardevolle bestanden, waar ze ook staan, tegen gijzeling.
Een beveiligde map toevoegen

2.2    EEN PROGRAMMA TOEGANG GEVEN TOT JE BESTANDEN

Windows probeert op een slimme wijze te achterhalen welke programma’s schrijftoegang mogen krijgen tot deze mappen. Windows Defender kent een groot aantal veilige programma’s en geeft deze de benodigde rechten. Dat selectieproces is niet volledig helder. Denkelijk wordt het bepaald op basis van door Microsoft gesigneerde bestanden en veilige apps uit de Store. Dat vermindert het geklooi om de juiste programma’s toegang te geven. Dat zijn er sowieso al genoeg. Niet alle programma’s die je zou verwachten worden toegestaan. Wanneer je een programma toestaat, geef je het toegang tot alle beschermde mappen. Helaas kun je dat niet verder beperken tot alleen gespecificeerde mappen.

Mocht een programma wat willen wijzigen in een beschermde map, dan wordt er in het Notificatiecentrum een Virus- en bedreigingsbeveiligingsbericht getoond: ‘Niet-toegestane wijziging geblokkeerd’ . De melding geeft aan welk programma in welke map iets trachtte te wijzigen.

Actiecentrum - Virus- en bedreigingsbeveiliging Wanneer je deze melding ziet, en het een programma betreft dat je veilig acht, kun je dat aan de lijst van veilige programma’s toevoegen. Twijfel je over de veiligheid van een programma, scan het dan eerst op de site virustotal.com. De snelste wijze om te komen op de plek waar je dat kunt doen, is klikken op de melding. Dan word je gebracht naar de plek waar het programma toegevoegd kan worden. Dat is het Windows Defender-beveiligingscentrum > Klik op het pictogram met het schild > klik op ‘Instellingen voor virus- en bedreigingsbeveiliging’ > Blader naar ‘Een app toestaan via Controlled Folder Access‘.
Een app toestaan via Controlled Folder Access
Klik nu op [+] ‘Een toegestane app toevoegen’

Blader nu naar de locatie waar het desbetreffende programma staat. Je zult het uitvoerbare bestand - meestal een .exe - dienen te vinden dat bij de applicatie hoort. Ken je de juiste locatie niet, dan is het vaak te vinden door een Rechtsklik (Staat het programma op de taakbalk dan <Shift>+Rechtsklik) op de snelkoppeling behorende bij het programma > Eigenschappen. Het bewuste .exe bestand staat op het tabblad: Snelkoppeling in het veld: Doel. Selecteer de inhoud van Doel, kopieer het met <Ctrl+C> en plak het dan <Ctrl+V> in het veld Bestandsnaam van het Verkennervenster dat zich opende toen je op de [+] drukte in Windows Defender-beveiligingscentrum.

Mocht je de melding even hebben gemist, besef dan dat die nog in het Notificatiecentrum staat, totdat je ook daar de melding hebt gewist. Overigens wordt er ook een gebeurtenis in het logboek geschreven.

Die kun je inzien door de logboeken te openen > Logboeken Toepassingen en Services > Microsoft > Windows > Windows Defender > Operational. Je kunt dan ook een aangepaste weergave voor dat logboek, met die weergave maken. Selecteer het bewuste logboek en klik dan in de rechter balk onder Acties op 'Aangepaste weergave maken' en vul het in zoals in de afbeelding. Het betreft een gebeurtenis van het niveau Informatie met ID: 1123. [Later: In Windows 10 versie 1803 is het niveau gewijzigd naar Waarschuwing. Vink dus zowel niveau Waarschuwing als Informatie aan om geen melding te missen!]
Logboek - CFA - Geweigerde programma's bekijken
Nadat je op [OK] hebt gedrukt, wordt een venster geopend waarin je de weergave een naam kunt geven. Bijvoorbeeld: Geweigerde toegang beveiligde mappen. Je vindt deze weergave, tenzij je anders hebt aangegeven, onder het kopje: ‘Aangepaste weergaven’.
Ben je al dat geklik voor het toevoegen van een beveiligde map en een toegestane app beu, dan kun je sneller resultaat bereiken via een Power Shell-commando uitgevoerd als Admin. Daarvoor zijn de volgende twee commando’s beschikbaar:
Programma of proces toevoegen:

Add-MpPreference -ControlledFolderAccessAllowedApplications ""


Beschermde map toevoegen:

Add-MpPreference -ControlledFolderAccessProtectedFolders ""


Powershell - Programma of proces toegang verlenen tot CFA of map toevoegen
Dit is met name handig wanneer je net Controlled folder access hebt geactiveerd en uiteraard voor systeembeheerders, om zo de instellingen eenvoudig over meerdere machines uit te rollen.

TiP: Zorg ervoor dat de browsercaches van de diverse browsers zich niet in beschermd gebied bevinden. Wanneer dat wel zo is, worden de browsers in belangrijke mate vertraagd. Wil je weten hoe je de caches van verschillende browsers verplaatst? Lees het aparte artikel.

3    EXPLOIT PROTECTION

Ook de Exploit protection zit diep weg in de Windows Defender-beveiligingscentrum interface. Die is standaard zo geconfigureerd dat die voor de meeste mensen afdoende is. Heb je geen zin om je erin te verdiepen of zie je de noodzaak niet, laat het dan zoals het is en sla dit hoofdstuk met een gerust hart over.

Exploit protection gebruikt ondoorzichtige termen, zoals Controlestroombeveiliging (CFG), Preventie van gegevensuitvoering (DEP) en nog een aantal. Standaard staan al deze instellingen aan. Wil je precies weten wat ze betekenen? Lees dan de Engelstalige uitleg. In het kort komt het erop neer dat de beveiliging kijkt naar de code en het gedrag van een programma. Bevat de code bekende aanvalstechnieken of is het gedrag verdacht doordat het acties tracht uit te voeren in gebieden van het geheugen en het operatingsysteem, dan wordt de uitvoering ervan geblokkeerd.
Het kan gebeuren dat deze bescherming compatibiliteitsproblemen veroorzaakt. Wellicht moet je voor een bepaald programma dat voor jou onmisbaar is een uitzondering toevoegen. Gelukkig heeft Microsoft al diverse bekende programma’s aan de uitzonderingslijst toegevoegd.

3.1    HOE CONTROLEER JE HET?

Je kunt Exploit Protection vinden in het Windows Defender-beveiligingscentrum <Win+‘def’>. Klik op het venster-icoon (App- en browserbeheer) in de zijbalk van het Windows Defender-beveiligingscentrum >
Exploit Protection controleren via Defender
Blader naar beneden totdat Exploit Protection verschijnt > Klik nu op ‘Instellingen voor Exploit Protection’. Nu kun je Exploit Protection controleren en desgewenst aanpassen.


3.2    WELKE INSTELLINGEN?

Wellicht wil je deze instellingen nooit wijzigen, maar het kán wel. Weet wat je doet en raadpleeg de handleiding! Noteer de oorspronkelijke instellingen en wijzigingen, of maak er schermafdrukken van!
Je ziet hieronder twee instellingscategorieën: Systeeminstellingen en de meer uitgebreide Programma-instellingen.
Instellingen van Exploit Protection (Programma's en Systeem)
Onder Systeeminstellingen staan diverse opties met een summiere uitleg. Uitgezonderd ASLR staat alles ingeschakeld. ASLR staat en stond systeemwijd al ingeschakeld voor programma’s die met een speciale compiler-optie gemaakt zijn. Het inschakelen van ASLR voor alle programma’s kan tot ongewenste effecten leiden. Pas daarmee op!

Onder Programma-instellingen zie je een lijst van diverse programma’s met hun instellingen. De opties die je ziet zijn de algemene systeeminstellingen die je zou kunnen aanpassen. Pas vooral op met systeemprocessen. Deze staan hier om een reden. Je wilt immers een werkbaar systeem! Rommel daarom niet zomaar met de instellingen.
Exploit Protection - Programmainstellingen
Het is mogelijk om eigen regels voor specifieke programma’s te maken. Doe dat alleen als er noodzaak toe is. Wanneer je het pad niet specificeert bij een programma, dan geldt de regel voor alle programma’s met die naam, onafhankelijk van de map waarin het zich bevindt. Maak je een eigen regel, specificeer dan ook het exacte pad om niet per ongeluk een programma met dezelfde naam vrij te geven of te beknotten. Meer informatie vind je ook hier weer in de handleiding.

Exploit Protection - Programmainstellingen (Programma of pad)

4    TOT SLOT

Microsoft heeft een grote stap vooruit gemaakt in de beveiliging van Windows. De interface van het Windows Defender-beveiligingscentrum is helaas nogal omslachtig en niet intuïtief. Ook ontbreken daar de instellingen voor Attack Surface Reduction en voor Netwerkbeveiliging, al was het alleen maar om de optie aan of uit te zetten.

Bedenk ook dat absolute veiligheid niet bestaat. Het beveiligen van je gegevens blijft een ratrace tussen de makers van malware en de beveiligingsbedrijven. Daarom is er naar mijn idee maar één manier om jezelf tegen ongewenste indringers te beschermen en dat is, naast het regelmatig updaten van Windows en de programma’s: Back-up, Back-up en Back-up! De hierboven beschreven beveiliging is dan ook nooit een vervanger van een goede back-up!

[LATER - Defender in een Sandbox]
Nu, in 1803 en later, is het mogelijk om Defender in een Sandbox ('Zandbak') uit te voeren. Dan is het voor malware nog moeilijker om een systeem te besmetten doordat het in een geisoleerde omgeving draait. Naar mijn idee kun je tegenwoordig prima op Defender vertrouwen. Ik zie geen noodzaak om een betaalde anti-virusoplossing aan te bevelen. Zie ook de rapporten van AV-test en AV-comparatives, daaruit blijkt dat Defender op gelijke hoogte staat met producten als G-data, Avast en AVG, of deze zelfs overstijgt.

De Sandbox?
Wanneer je Defender Antivirus gebruikt of wilt gaan gebruiker, wil je de sandboxfunctie natuurlijk zo snel mogelijk inschakelen. Daarvoor moet het volgende commando met administratorrechten worden uitgevoerd.

setx /m mp_force_use_sandbox 1

Na een herstart is de sandbox geactiveerd. Wens je die weer uit te zetten, dan vul je in plaats van '1' de waarde '0' in.

Uitvoeren met admin-rechten kan als volgt. Klik met rechts op de Windows knop (Win+X) en kies: Opdrachtprompt (Admin) of Windows Powershell (Admin). Knip en plak de opdracht daarin en druk op <Enter>.

label: 

Reacties

Controlled folder accessBij mij is het schuifje wel aanwezig, maar onwrikbaar op "off"Win10 Home, v 1709.

Welk A4us programma gebruik je?

Groetjes/
_______/Rein

Uitleg over de sandbox-functie in Defender.

Groetjes/
_______/Rein

Even melden dat ik Panda antivirus er af gegooid heb. MijnPC sloeg vrij vaak af door te veel processorgebruik. En dat is nu verholpen, nu dus gewoon Windows Defender.

Er is tegenwoordig geen enkele noodzaak meer om een ander Antiviruspakket dan Defender te nemen. Alle gratis antivirusprogramma's zijn spammers. En laat dat nou ook onder malware acties vallen.

Wel blijft de noodzaak om naast een antivirus programma (Betaald of niet) een second opinion scanner zoals HitManPro of MBAM te gebruiken en deze wekelijks te laten scannen. Zelf gebruik ik daarvoor HitManPro. Pas wanneer HitManPro ellende vindt, hoef je de 30 dagen te activeren. Of je verwijderd de malware handmatig.

Groetjes/
_______/Rein

Reactie toevoegen

Rhinos place - for it-information - Windows