TiPisch Rhino _ Caps-Lock- maar nu op slot

Heb jij er ook last van? Een caps-lock toets die per ongeluk wordt ingedrukt? Ik ondervond er vaak hinder van. Eén van de remedies was een geluidje aan de lock-toetsen koppelen, zodat je hoort wanneer je mis tikte. Maar het kan ook anders. De Caps Lock, reliek uit een vorige eeuw, ben ik liever kwijt. Logitech heeft dat inmiddels ook begrepen en heeft een optie toegevoegd in de eigen muisdriverinstellingen.  Wie gebruikt de Caps Lock nog, behalve om te schreeuwen. Want dat is het wanneer je in hoofdletters typt volgens de nettiquette.

In deze tip leg ik uit hoe de Caps Lock is uit te schakelen met behulp van een aangepaste toetstoewijzing (key re-mapping)

Windows heeft helaas geen standaard manier om deze toets uit te schakelen. Wat we kunnen doen is de toets toewijzen aan een andere instructie; in dit geval: niets doen. Dit kan handmatig via de registereditor (WIN+R > regedit). Zoek de volgende sleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout

Caps-Lock uitschakelen door Key remapping

Meestal zal de sleutel ‘Scancode Map’ afwezig zijn. Maak die aan als Binaire waarde (REG_BINARY) met als naam: ‘Scancode Map’ (zoals in de afbeelding). De relevante onderdelen van hoe de Scancode Map sleutel moet gaan worden zijn gekleurd. Uitgeschreven ziet het er zo uit:

00000000 00000000 02000000 00003A00 00000000

De betekenis van deze reeks is als volgt:

  • De eerste zestien tekens zijn vulling
  • De vetgedrukte gele waarde ‘02’ geeft aan hoeveel toetsen een andere toewijzing hebben.
    Wij gaan er één extra toewijzen (Dus +1)
  • De groene ‘0000’ waarde representeert de waarde waarheen we willen wijzen. Dus wat Windows moet doen wanneer de toets wordt ingedrukt. In dit geval ‘0000’ dus: doe niets.
  • De blauwe ‘3A00’ is de toetswaarde waarvoor de toewijzing wijzigt. In dit geval de Caps Lock toets.
  • De volgende acht nullen zijn vulling ter afsluiting van het blok.

Het is mogelijk om meerdere toetsen toe te wijzen door de 02-waarde op te hogen en dan een ander ‘gekleurd’ blok in het midden toe te voegen. De “3A00” is de scan code van de toets. Als voorbeeld hier de toewijzing van de Scroll Lock toets (4600) om zich te gedragen als Caps Lock en de _echte_ Caps Lock toets uit te schakelen.

00000000 00000000 03000000 00003A00  3A004600 00000000

Het lijkt lastig te zijn, maar het is minder ingewikkeld dan het lijkt. Onderstaande link (.zip) haalt een bestand op waarin registerbestandjes staan, die de Caps Lock uitschakelt of toewijst aan een andere toets. Download het bestand, open de .zip met de Verkenner en dubbelklik op het gewenste .reg bestand zodat de aanpassing, na een waarschuwing waarop je ‘Ja’ moet antwoorden, wordt aangebracht in het register. Gaan je eigen experimenten fout of wil je een wijziging terugdraaien? Dan kunnen ze ongedaan worden gemaakt door het uitvoeren van het bestand ‘HerstelToetstoewijzing.reg’. Het .zip bestand bevat de volgende registerbestanden:

CapsLockUit.reg Schakelt Caps Lock uit
ScrollLockAlsCapsLock.reg  Schakelt Caps Lock uit en wijst Caps Lock toe aan Scroll Lock
CapsLockAlsControl.reg  Wijzigt Caps Lock in een Control toets
CapsLockAlsShift.reg Wijzigt Caps Lock in een Shift toets
HerstelToetstoewijzing.reg Maakt alle gewijzigde toetsinstellingen ongedaan

 

Nadat de wijzigingen in het register zijn aangebracht, moet de computer eerst worden herstart om de wijzigingen van kracht te laten zijn. Om de wijzigingen ongedaan te maken kan simpelweg worden volstaan met het verwijderen van de sleutel: ScancodeMap.

Wil je zelf experimenteren met andere toetstoewijzingen, daarvoor hieronder de scancodes van een aantal bijzondere toetsen:

3a00    Caps Lock
4500    Num Lock
4600    Scroll Lock
5be0    Windows Toets Links
5ce0    Windows Toets Rechts
5de0    Windows Menu Toets
4400    F10-toets
1d00    Linker Ctrl-toets
3800    Linker Alt-toets
1de0    Rechter Ctrl-toets
38e0    Rechter Alt-toets

Links:

label: 

Reacties

Ja, "vroeger" had je capsunlock voor dit probleem (en dan kon je door shift + capslock in te toetsen toch hoofdletters krijgen/houden). Maar dat progje werkt bij Win8 niet meer.
Bedankt dus voor dit registerwijzigingsbestandje!

Reactie toevoegen