Sorry, u moet Javascript inschakelen om deze website te bezoeken.
Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

TiPisch Rhino _ Download opruimen

Delete toetsOpruimen! - volgens planning met een taak

Of je de computer alleen gebruikt of samen met anderen, ongemerkt groeit het aantal bestanden die je van het net ophaalt en nemen die bestanden samen erg veel ruimte in beslag. Dat ophalen van het net heet downloaden. Deze downloads nemen steeds meer plek in op je harde schijf. Wanneer je een overdaad aan ruimte hebt is dat allemaal niet zo erg. Vaak echter verplaatsen mensen hun privé mappen, waartoe ook de downloadmap behoort, niet. Tja, en dan kan die zo maar kostbare, schaarse ruimte op je nieuwe SSD innemen. Daarom is het wel zo fijn wanneer de downloadmap bevrijd wordt van bestanden die ouder zijn dan een bepaald aantal dagen. En nog fijner is het wanneer dat volledig automatisch gebeurt. Deze tip is ook voor niet-SSD gebruikers van nut. Ook bij hen kan de downloadmap aardig vol raken.

Dit artikel legt uit hoe je dat kunt automatiseren door het aanmaken van een zogenaamd batch-bestand (.cmd) dat bestanden verwijderd die ouder zijn dan een opgegeven aantal dagen en dat via de taakplanner uitvoert. De in te stellen periode is afhankelijk van het tijdsverloop waarin de downloads nog nuttig kunnen zijn. Bedenk ook dat je vrijwel alle downloads opnieuw van het internet kunt halen en met de huidige internetsnelheden gaat dat erg snel en heb je bovendien weer een actuele versie van je favoriete programma.

1      Maak een batchbestand

In het voorbeeld geef ik het batchbestand de opdracht om alle bestanden ouder dan 45 dagen uit de downloadmap en de onderliggende mappen te verwijderen. Wens je de onderliggende mappen uit te sluiten van de opscoonoperatie, verwijder dan de ‘/s’ parameter uit de forfiles regel.

Open Kladblok (Notepad) of je eigen favoriete editor. Wanneer die geopend is, kopieer en plak je onderstaande tekst in het kladblok.

@echo off
REM Verwijder bestanden ouder dan 45 dagen
forfiles /p "locatie van je downloadmap" /m *.* /s /c "cmd /c Del @path" /d -45
pause

In plaats van: locatie van je downloadmap komt daar de map waar jouw downloads zich bevinden. Vaak is dat: C:\users\<gebruikersnaam>\downloads. Je kunt de locatie achterhalen door Deze PC of de Verkenner te openen. Klik vervolgens met rechts op Downloads > Locatie

Sla het bestand vervolgens op als een batch-bestand (uitgang: .CMD) in een map waar je meer eigen bestanden hebt staan die uitvoerbaar zijn. Voor mij is dat de map: C:\Util. Het commando: pause is enkel voor de testdoeleinden. Die regel verwijder je in de uiteindelijke versie.
Wens je een logbestand, dan ziet de batchfile er als volgt uit:

@echo off
REM Verwijder bestanden ouder dan 45 dagen
echo.
echo. ------------------------------------------------------------------------------- >> download_opgeschoond.log
echo.%DATE% - %TIME% Start - opschonen van de download map! >> download_opgeschoond.log
forfiles /p " locatie van je downloadmap " /m *.* /s /c "cmd /c echo @relpath" /d -45 >> download_opgeschoond.log
forfiles /p " locatie van je downloadmap " /m *.* /s /c "cmd /c Del @path " /d -45 1>>
download_opgeschoond.log 2>>&1

echo.%DATE% - %TIME% EINDE - opschonen van de download map! >> download_opgeschoond.log
echo. >> download_opgeschoond.log

 Bovenstaande batchfile staat in de ZIP onderaan de pagina.

2      Maak een geplande taak

Het mooist is natuurlijk dat deze taak regelmatig wordt uitgevoerd. We gaan een taak maken die deze batch regelmatig uitvoert. Start hiervoor taakplanner (Druk op Start > tik in: taken > Kies dan: Taken plannen). Een andere mogelijkheid is via Configuratiescherm > Systeem en beveiliging. Dan staat onder Systeembeheer > Taken plannen.

In de Taakplanner kies je: Actie > Basistaak maken. Nu opent zich onderstaand venster. Tik daar een naam en een omschrijving van de taak. Klik op [Volgende].

Basistaak maken

In het ‘trigger’ deel  kies ik Wekelijks en klik op [Volgende]. Wens je een ander schema, of wil je de opschoonactie bij elke computerstart uitvoeren, dan kan dat natuurlijk ook.

Trigger - Wekelijks

Kies nu een dag een tijdstip waarop de computer vaak aanstaat. In het voorbeeld wordt de taak elke maandag om kwart over twee ’s middags uitgevoerd. De taak draait op de achtergrond en merk je op moderne machines nauwelijks. Klik op [Volgende] om verder te gaan.

Dag van de week kiezen in de taakplanner

Kies nu de uit te voeren actie. Het uitvoeren van een batch kun je beschouwen als een programma starten. Vink de optie aan en klik op [Volgende]

Kies de actie voor de taakplanner

We kunnen nu op [Bladeren] klikken om het gewenste batch-bestand te selecteren. In mijn geval zie je dat het batch-bestand in de map C:\Util staat waar al mijn hulpprogramma’s staan. Wanneer je het juiste bestand hebt geselecteerd, klik je op [Volgende].

Blader naar het te starten programma (.CMD)

Nu kom je in het laatste scherm, waar het overzicht staat van de taak die je hebt gemaakt. Wanneer je hebt vastgesteld dat het goed is, klik je op [Voltooien] om de taak af te ronden. De taak zal de batch automatisch op de door jou gewenste tijdstippen uitvoeren.

Overzicht van de gemaakte taak

In het overzicht zie je de net aangemaakte taak staan. Wil je de taak aanpassen, klik dan dubbel op de naam.

Taakplanner met de uit te voeren taken

Mocht de machine (vaak) uitstaan op het gewenste tijdstip, dan wordt de taak niet uitgevoerd. Veelal is het niet erg dat het opschonen van de download een week wordt overgeslagen. Er bestaat echter een mogelijkheid om de taak alsnog uit te voeren. Klik daarvoor dubbel op de taak en klik op de tab: Instellingen. Vink daar het onderstaande vakje aan en klik [OK]. In het vervolg wordt de taak uitgevoerd bij de eerste start na het gemiste tijdstip.

Taak starten wanneer uitvoeringstijdstip is gemist

Nu hoef je niet meer bang te zijn dat je downloadmap ongekende proporties aanneemt. Die map wordt automatisch volgens planning geleegd.

Je kunt de batchfile (met logging) van mijn site downloaden op onderstaande link. Deze batch is wat uitgebreider dan hierboven beschreven omdat het automatisch de downloadmap opzoekt in invult. Je hoeft deze dus alleen maar te op te halen en in een taak te zetten. De Batch maakt een logbestand aan in de map waaruit de batch wordt gestart.

 

label: 

Reactie toevoegen

Rhinos place - for it-information - Windows