Sorry, u moet Javascript inschakelen om deze website te bezoeken.
Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wat is nieuw in Total Commander versie 9

 Er is een nieuwe versie van Total Commander in de maak. Op het moment van schrijven was bèta 18 net uit. Naar mijn idee kan het niet lang meer duren voordat de releaseversie gereed is. Total Commander kan worden gebruikt als een vervanger voor de Verkenner. Door het opsplitsen van het beeld in twee vensters is het simpel om bestanden van het ene naar het andere venster te kopiëren. Het programma is echter tot veel meer in staat, zoals het zoeken, tonen en aanpassen van bestanden, het uitgebreid hernoemen van bestanden en het synchroniseren van mappen. Er is ook een ingebouwde FTP(s)-cliënt aanwezig. De functies van Total Commander kunnen worden uitgebreid met een groot aantal plug-ins. Het is een mooi, compact programma dat ook zonder installatie gebruikt kan worden. Het is eenvoudig overal te gebruiken. Zelf heb ik het altijd op een USB-stick tot mijn beschikking.

Total Commander interface versie 9 RC1

Belangrijkste functies van Total Commander

Selecteren met de Linkermuisknop ingedrukt als in de verkenner

 • Uitgebreide zoekfunctionaliteit waaronder:
  Bestandsgrootte, gewijzigd sinds, dubbelen
 • Bestandsvergelijking (met editorfunctie
 • Directory’s synchroniseren‘Snel tonen’-venster met bitmapdisplay
 • Ondersteuning van de compressieformaten:
  ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE aan te vullen met plug-ins
 • Ingebouwde FTP-cliënt FXP (server2server) en HTTP-proxy
 • Uitgebreide hernoemfunctionaliteit
 • Interface met tabbladen, historieknop en favorietenknop
 • Vele eigen instelmogelijkheden voor:
  Kleur, eigen kolommen, pictogrammen
 • Eigen vergelijkingseditor 
 • Splitsen en combineren van bestanden

Wat is er nieuw?

In versie 9 zien we een groot aantal uiterlijke aanpassingen die de toch wel antieke interface van Total Commander opfrissen. Ik kan niet echter nog niet zeggen dat de vernieuwing eraf spat. Daar is meer voor nodig. De maker, Christian Ghisler, is van het functionele, niet van uiterlijkheden. Vanaf hier duid ik Total Commander verder aan als TC. De belangrijkste vernieuwingen noem ik hieronder. Wil je een compleet overzicht, kijk dan onderaan de pagina.

Gebruikersinterface

Meest opvallend is de verticale knoppenbalk tussen de vensters. Deze kan naar eigen inzicht worden aangepast in het menu: Configuratie > Opties > Indeling. Deze knoppenbalk is vooral makkelijk om opdrachten te plaatsen die acties ondersteunen die beide vensters betreffen, zoals kopiëren en verplaatsen. Je zou ook kunnen denken aan de directory’s synchroniseren en bestanden op inhoud vergelijken.

Naast de bekende selectiemethoden met de rechtermuisknop, kun je nu ook kiezen om het selecteren analoog aan de Verkenner te doen door de linkermuisknop in te drukken en dan een rechthoek om de te selecteren mappen en bestanden te trekken. Dit wordt ‘elastisch selecteren’ genoemd. Het is in te stellen via: Configuratie > Opties > Werking. Apparaten zonder schijfletter tonen zich in schijfselectiemenu (ALT+F1/F2)
Zelf blijf ik de Norton-methode gebruiken. Dat is selecteren door de rechtermuisknop in te drukken en dan over de bestanden te bewegen. Kies je hiervoor, dan toont pas na een seconde het contextmenu zich.

Heel fijn is het dat apparaten die zich in de Verkenner tonen zonder een schijfletter, zoals bv. smartphones en fototoestellen, nu ook zichtbaar zijn in TC. Je kunt ze terugvinden via het schijfselectiemenu (Alt+F1/F2). Kopieren en verplaatsen in de achtergrond toont voortgangsbalk voor totaal

Wanneer je bestandsoperaties (F5/F6 > F2) in de achtergrond (in een apart draadje) gebruikt voor het kopiëren en verplaatsen dan zie je nu een extra voortgangsbalk voor het hele kopieerproces naast de balk die de voorgang per bestand toont. Dat geeft een betere indicatie voor de duur van het proces. Of het wordt getoond is afhankelijk van het gebruikte medium en het bestandssysteem.

Bestandsoperaties

F5/F6: Afrolmenu met open tabbladen en mappen van doelvenster Net zoals in de Verkenner kan TC met F2 een bestand hernoemen (Wijziging in wincmd.ini: achter [Shortcuts] F2=cm_RenameOnly toevoegen) . Wil je meerdere bestanden in een map afzonderlijk hernoemen, dan hoef je niet meer elk bestand apart te selecteren en dan op F2 te drukken, maar kun je na de eerste hernoeming springen naar het volgende/vorige bestand met behulp van pijl omlaag/omhoog.

Kopiëren (F5) en verplaatsen (F6) van bestanden toont al langer een menu. Nieuw daarin is dat er een afrolmenu is, waarin alle open tabbladen en mappen van het doelvenster staan, zodat deze eenvoudig geselecteerd kunnen worden. Ook kun je de open mappen en tabbladen van het bronvenster kiezen door middel van Shift+F5/F6.

Bij het kopiëren kun je ervoor kiezen om lege mappen over te slaan door het toevoegen van de tekst **\ op de regel ‘alleen bestanden van dit type’ in het kopieervenster.

 

 

Inpakkers

De ingebouwde ZIP uitpakker ondersteunt nieuwe compressiemethoden waaronder XZ (methode 95). Daarnaast is ondersteuning ingebouwd voor een aantal populaire clouddiensten die de specificatie van de ZIP-bestanden niet volledig ondersteunen, zoals ownCloud en Dropbox.

Zoekfunctie

TC ondersteunt de 'Everything’-tool om het zoeken op NTFS-schijven en sommige netwerkshares te versnellen. Everything is een zoekinstrument en zoekindex voor het NTFS bestandssysteem. Everything moet worden geïnstalleerd en geladen. TC helpt je daarbij. Het verbaasde mij zo snel als het indexeren zich voltrok. Het is een aanrader om zo het zoeken substantieel te versnellen.

Zoeken via 'Everything'-tool en inhoud-plug-ins
 
Het zoeken naar tekst is verder uitgebreid. Je kunt nu onder meer gebruik maken van inhoud plug-ins in het hoofd-zoekvenster. Ook is het gebruik van reguliere expressies uitgebreid. Er kan nu in het zoekresultaat worden gezocht wanneer deze is bewaard in de bestandslijst of een selectie daarvan. Denk hierbij aan het eerst zoeken op de aanwezigheid van ‘kerst’ in de bestandsnaam en vervolgens op jaartal en/of de tekst ‘diner’ in de bestanden.

Vergelijken op inhoud

Aanvankelijk werd alle tekst getoond en moest je bladeren naar de verschillen. Nu kun je ook alleen de verschillen tonen, met een paar extra regels boven en onder de verschillen om de context aan te geven. Ook dan heb je de mogelijkheid om in de getoonde regels wijzigingen aan te brengen.

Vergelijken op inhoud toont verschillen met contextregels

Uitgebreid hernoemen

Een veelgenoemde wens was om muziek en films te hernoemen en daarbij gebruik te maken van bovenliggende mappen. Vaak was muziek gestructureerd als bv.: \Phil Collins\Testify\01-Wake up call.mp3. Je kunt nu de hernoemfunctie van TC gebruiken om de bestanden te hernoemen naar \Phil Collins_01-Testify Wake up call.mp3. Daarvoor zijn er nieuwe knoppen om extra velden in de naam te voegen. Naast het genoemde voorbeeld zijn er nog legio andere mogelijkheden.
Er zijn ook extra mogelijkheden om een bereik aan te geven. Bv. het aantal posities vanaf het einde van de bestandsnaam. Maar ook de mogelijkheid om een deel van de naam van bovenliggende mappen te kiezen (vader en grootvader).

Hernoemen met veldgebruik. Mappen, delen, RegEx

En … mocht je fouten maken, dan is het goed om te weten dat het hernoemen tot twintig operaties ongedaan gemaakt kan worden.

Viewer

Het voorbeeldvenster dat zich met Ctrl+Q in het andere venster toont kan met Ctrl+Shift+Q in een apart venster worden geopend. De inhoud wordt automatisch ververst wanneer een ander bestand wordt gekozen. Het aantal formaten dat met de interne viewer wordt getoond, is aanzienlijk uitgebreid. Voor andere formaten dan de standaard, kun je vaak plug-ins voor TC downloaden.

Overige mogelijkheden

In Total Commander op updates controleren TC kan nu via het Helpscherm op updates zoeken. Doe je dat? Dan wordt gevraagd of je dat voortaan automatisch wilt doen. Je kunt via de instellingen kiezen of je dat alleen voor releaseversies of ook voor bètaversies wilt doen. Verder zijn er veel nieuwe parameters beschikbaar en zijn de interne opdrachten uitgebreid.

TOT SLOT

Total Commander is shareware en is er zowel in een 32- als 64-bits uitvoering. Je mag het gratis testen en gebruiken wanneer je vindt dat je de prijs van € 48 niet kunt opbrengen. Consequentie daarvan is dat je wel steeds de ‘jukebox’ voor je neus krijgt. Registratie is eenmalig. Zelf registreerde ik het twintig jaar geleden en heb daarna nimmer opnieuw hoeven te betalen!
Naast de Windows-versie van Total Commander is er ook een kosteloze Total Commander voor Android en WindowsPhone.

Het artikel zoals boven is voor eigen gebruik, niet voor publicatiedoeleinden, te downloaden als PDF.


Alle vernieuwingen op een rij

Dit is een vrije vertaling van deze post van de maker.

Gebruikersinterface

 • Een uitschakelbare verticale knoppenbalk tussen de vensters. Deze kan naar eigen inzicht worden aangepast in het menu: Configuratie > Opties > Indeling
 • Het gebruik van systeemiconen in plaats van de interne pictogrammen
 • De wijze waarop TC de bestanden toont, kan handmatig worden ingesteld via het Weergavemenu of automatisch met behulp van regels
 • De op de tabs getoonde iconen zijn afhankelijk van de onderliggende map
 • Elastisch selecteren zoals ook in de Verkenner. Selecteren met een elastiek is het indrukken van de linkermuisknop en dan een rechthoek trekken. Daarmee selecteer je bestanden/mappen. Instellen: Configuratie > Opties > Werking
 • Kan nu tot drie externe apparaten tonen, zonder schijfletter, zoals smartphones via het schijfselectiemenu (ALT+F1/F2)
 • Het scherm dat achtergrondoperaties toont (F5-F2) laat nu, indien mogelijk, een extra voortgangsindicator zien voor het hele kopieerproces.
 • Een thema-afhankelijke tekstcursor
 • Verborgen bestanden en mappen worden ‘gedimd’ getoond
 • Een klein, groen pijltje wordt getoond, wanneer een map geopend is, bijv. in de boomweergave of wanneer een grote map moet worden geopend
 • Een klik op een gesloten tabblad, waarbij een directory wijziging is toegestaan, laat de tab terugkeren naar de oorspronkelijke map.
 • Verbeterde ondersteuning voor schermen met een hoge resolutie.
 • Het schalen van dialoogvensters (DPI-aanpassing) via Configuratie > Lettertype
 • Mogelijkheid om te kiezen voor 1k=1000bytes i.pv. 1k=1024bytes
 • Het tonen van bestands- en directorygrootte kan nu ook in TBytes, met een of twee cijfers achter de komma.

Bestandsoperaties

 • Unicode-ondersteuning voor de descript.ion bestanden
 • Op de plek (inplace) hernoemen (F2) kan springen naar het volgende/vorige bestand met behulp van pijl omhoog/omlaag.
 • Kopiëren (F5) en verplaatsen (F6) kan nu een afrolscherm tonen met daarin alle open tabbladen en mappen in het doelvenster. Omschakelbaar via de Shift-F5/F6 voor het bronvenster.
 • Kopiëren (F5) slaat lege mappen over door het toevoegen van **\ op de regel ‘alleen bestanden van dit type’
 • Aanmaken en controleren van meer ‘checksum’ typen: SHA224, SHA384, SHA3_224, SHA3_256, SHA3_384, SHA3_512
 • Bestanden direct verwijderen (niet naar de prullenbak). Wanneer er fouten optreden, wordt aan het einde om bevestiging gevraagd.
 • Instellen dat nooit om overschrijfbevestiging wordt gevraagd bij het synchroniseren van mappen door het toevoegen van de regel SyncConfirmOverwrite=0 in wincmd.ini

FTPs, HTTPs

 • Ondersteuning voor TLS 1.1 en 1.2 met de nieuwe openssl dlls
 • Gebruik van ‘ROOT’ en ‘CA’ certificaten om server certificaten te verifiëren.

Inpakkers

 • ZIP uitpakker ondersteunt de nieuwe compressiemethode XZ (methode 95) met behulp van de nieuwe tcmdlzma.dll en tclzma64.dll
 • Ondersteuning voor ‘ongeldige’ ZIP-bestanden zonder CRC in de lokale header en achter het ZIP-bestand (bijv. aangemaakt door ownCloud)
 • Ondersteuning voor ‘ongeldige’, door Dropbox gemaakte, ZIP-bestanden met UTF-8 gecodeerde namen, maar zonder UTF-8 vlag

Zoekfunctie

 • Gebruik van de ‘Everything’ tool om het zoeken op NTFS-schijven en sommige netwerkshares te versnellen. Everything is een zoekinstrument en zoekindex voor het NTFS bestandssyteem (moet worden geïnstalleerd en geladen)
 • Zoeken naar tekst met behulp van inhoud-plug-ins in het hoofd-zoekvenster
 • Reguliere expressies worden in meer typen ondersteund: UTF-8, en UTF16 en Office XML
 • Nieuwe optie ‘Ouder dan’ werkt analoog aan ‘Niet ouder dan’
 • Zoekfunctie kan zoeken in de zoekresultaten wanneer deze zijn bewaard in de bestandslijst en in geselecteerde bestanden

Vergelijken op inhoud

 • Alleen de verschillen tonen, met een paar extra regels boven en onder de verschillen. Tevens de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen.
 • In de wijzigingsmodus selecteert een driedubbelklik een hele regel

Uitgebreid hernoemen

 • Nieuwe knoppen om extra velden in de naam te voegen. Bijv. Bovenliggende map
 • Extra mogelijkheden om een bereik aan te geven. Bijv. aantal posities vanaf het einde van de bestandsnaam.

Viewer

 • Ctrl-Shift-Q: Opent het voorbeeldvenster in een apart venster. De inhoud wordt ververst wanneer een ander bestand wordt gekozen.
 • Standaard ondersteuning voor de formaten RTF, BMP, JPG, PNG, GIF, ICO, HTML met de interne viewers ook in voor lezen beschermde mappen (via DuplicateHandle)
 • Gebruik van grotere buffers om nog langere blokken tekst zonder regelafbrekingen te kunnen tonen.

Overige mogelijkheden

 • Dubbelklik / ENTER: Open .url bestanden die wijzen naar directories binnen TC. Uit schakelbaar via wincmd.ini
 • Controleren op updates via Help > Op updates controleren. Is zo ook op automatisch in te stellen. Aanpassen in  wincmd.ini wanneer je al dan niet bèta versies wenst. (1: Alle updates of 2: Geen bèta versies)
 • Ctrl+B in het zoekresultaat -> Gaat direct naar de map onder de cursor
 • Virtuele mappen worden voor een snellere eerste response, net als de Netwerkomgeving, asynchroon in een achtergrondproces gelezen.
 • De mappengeschiedenis (Alt+Pijl-omlaag), onthoudt nu de laatst geselecteerde positie in de lijst wanneer een subdirectory is binnengegaan via dubbelklik/Enter
 • Inhoud plug-ins: Er is een nieuwe dialoog voor het kiezen van velden i.p.v. een menu. Tevens krijg je een voorvertoning voor bestand of map onder de cursor
 • Het synchroniseren van mappen ondersteund ZIP-bestanden die uit meerdere delen bestaan. Daarin kan nu worden vergeleken op inhoud en de inhoud kan worden bekeken
 • Voor de Knoppenbalk en Startmenu zijn de nieuwe parameters %C1..%C9, %c1..%c9 beschikbaar


Interne opdrachten:

 • Om de focus naar specifieke panels te verleggen, waaronder de boomweergave: cm_FocusSrc, cm_FocusTrg, cm_FocusLeftTree etc.
 • Om een of meerdere bestanden te selecteren: cm_Select, cm_Unselect, cm_Reverse
 • Om de viewer/lister te openen: cm_ListOnly, cm_ListMulti, cm_ListInternalMulti, cm_SeparateQuickView, cm_SeparateQuickInternalOnly
 • Om tabbladen op te slaan in een specifiek bestand: SAVETABS, SAVETABSL, SAVETABSR, SAVETABS2, SAVETABS2L, SAVETABS2R
 • cm_wait, voor het instellen van een bepaalde wachttijd in milliseconden, bijv. cm_wait 1000. Kan gecombineerd worden, bijv. em_cmd1,cm_wait 1000,em_cmd2
label: 

Reactie toevoegen

Rhinos place - for it-information - Windows
randomness